thông báo pháp lý

Ban quản lý của IPLS GmbH

Christian Schröder

Marc Briese

Đăng ký tòa án: tòa án quận Hamburg Số đăng ký : HRB 138.185

Mã số thuế kinh doanh theo điều § 27a của Luật Thuế giá trị gia tăng . DE301510480

Trách nhiệm biên tập : Christian Schröder

Thông báo về trách nhiệm pháp lý / từ chối trách nhiệm:

Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc pháp lý đối với các thông tin trên trang web này .

Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin cập nhật và chính xác . Tuy nhiên , chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin trên trang web này là thực sự cập nhật, toàn diện , đầy đủ hoặc chính xác .

Các thông tin được cung cấp có tính chất chung mà không đáp ứng nhu cầu cụ thể của một người hoặc công ty nào đó . Các thông tin được cung cấp, tuy nhiên, không mang tính chất là một lời khuyên. Website này đề cập đến các trang web khác , chúng tôi không chịu ảnh hưởng đến nội dung của các trang web này . Vì vậy chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung này .