Việt Nam- Công ty kỹ thuật công nghệ NPTech Nam Phương Ltd.

Vietnam – NPTechnptechViệt Nam- Công ty kỹ thuật công nghệ NPTech Nam Phương Ltd.

NPTech là đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Trong quan hệ hợp tác gần gũi với  công ty ADL logistic Thailand và Thượng Hải Sunnew Wood Working, NPTech chịu trách nhiệm cho các dịch vụ lô-gic-tic tại Việt Nam.

NPTech cung cấp toàn bộ dịch vụ lô-gic-tic bằng xe tải, hàng hải, xà lan hay hàng không và có thể xử lý các dịch vụ môi giới hải quan và thủ tục hải quan tại Việt Nam.

Trong sự hợp tác với các đối tác của IPLS ở Châu A&u, ADL Logistics Thailand và Thượng Hải Sunnew Wood Working tại Trung Quốc, NPTech cũng đang cung cấp dịch vụ đóng gói công nghiệp máy móc và thiết bị nhà máy theo tiêu chuẩn HPE.