Thái Lan – ADL Logistics

Logo - Thailand – adl logisticsThailand – adl logisticsThái Lan – ADL Logistics

Logistics ADL đang làm việc trong sự hợp tác rất chặt chẽ với IPL GmbH và Thượng Hải Sunnew Wood Working  và phụ trách các dịch vụ lo-gic-tic trên khắp châu Á, đặc biệt là Thái Lan, Myanmar, Lào, Malaysia và Campuchia.

Logistics ADL cung cấp các dịch vụ hậu cần toàn bộ bằng xe tải,đường biển, xà lan hoặc hàng không và có thể xử lý các dịch vụ môi giới hải quan, các dịch vụ hải quan tại Thái Lan.

Sự hợp tác với các đối tác của IPL GmbH ở châu Âu và Thượng Hải Sunnew Wood Working ở Trung Quốc, lo-gic-tic ADL cũng đang cung cấp dịch vụ đóng gói công nghiệp máy móc và thiết bị nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn HPE.