Christian Schröder

Christian SchröderChristian Schröder / Giám đốc tài chính (CFO)          
 +49 40 81973753 – 27
 +49 151 722 722 97
christian.schroeder@ipls-gmbh.com

  • Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm chủ yếu về tài chính và điều chỉnh
  • Có bằng cấp trong lĩnh vực kinh tế
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, điều chỉnh và phân tích khu vực
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng / mua bán
  • Nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài
  • Đứng đầu trong các thực tập viên của chúng tôi