สำนักงานสาขาฮัมบูร์ก-บิลบูร์ก

สำนักงานสาขาฮัมบูร์ก-บิลบูร์ก

บริษัท ไอพีแอลเอส จำกัด ที่ตั้งสำนักงานสาขาอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก-บิลบูร์ก อยู่บนทำเลที่สะดวก และช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามความต้องการของท่านได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ด้วยการผลิตของเราเองจึงทำให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถที่จะผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางเรือ ด้วยความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างมืออาชีพภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ในฮอลบรรจุสินค้าขนาดใหญ่ภายในอาคารพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร สามารถดำเนินการทดสอบการทำงาน จัดเก็บ และบรรจุภัณฑ์ ให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ตลอดจนชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดเล็กคุณภาพสูง และสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงในทางกายภาพได้

ฮอลที่ 2 ของเรามีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร สามารถเพิ่มโอกาสในการทำงานบรรจุหีบห่อสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าได้อีก

พื้นที่ภายนอกอาคารประกอบด้วย พื้นที่ขนส่งแบบเปิดเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้า สำหรับการขนย้ายสินค้า ตลอดจนการขนถ่ายและขนสินค้าลงมาจากรถบรรทุกและตู้บรรจุสินค้า