บริการ

คุณมีความประสงค์ที่จะทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น – โปรดอย่าลังเล เพียงโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาและทำความรู้จักกับเรา!

 บริการด้านการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งของเราโดยสังเขป:

 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางถนนด้วยรถยนต์หรือรถบรรทุก
 • จัดหาวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • บรรจุภัณฑ์สินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก
 • บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสินค้าอันตราย
 • ขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ซึ่งจะดำเนินการบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบการทำงาน และจัดเก็บ
 • ประมวลผลการสั่งซื้อด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 • ดำเนินการคำสั่งซื้อด้วยการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • ดำเนินการบรรจุภัณฑ์สินค้าตามสถานที่ต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนดโดยชุดทีมงานเคลื่อนที่ของบริษัท
 • จัดเก็บตู้บรรจุสินค้าแบบมาตรฐาน ตู้แบบโครงเหล็กมีฝาปิดกั้นหัวและท้าย (flat rack) และอุปกรณ์เครื่องมือชนิดพิเศษ
 • บริการเสริม อาทิ การจัดทำเอกสารและการขยาย: เช่น การตรวจสอบสินค้ารับเข้า การจัดทำใบขนสินค้าขาออก เอกสารรายการสินค้า เอกสารรับรองสินค้าอันตราย และการจัดทำข้อมูลรูปภาพ
 • ร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของคุณในระหว่างการตรวจสอบของลูกค้าและการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาและร่างแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด ด้วยเครื่องมือในการพัฒนาให้กับวิธีการดำเนินงานการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่กำหนด
 • การบริการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการเสนอราคาและจัดหาให้ได้ทั้งใน ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย

บริการด้านโลจิสติกส์ของเราโดยสังเขป:

 • บริการให้คำปรึกษาด้านงานโครงการและบริหารงานโครงการแบบครบวงจร – เราให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านตั้งแต่ในระหว่างช่วงการเริ่มต้นดำเนินงานตามแผนการทำงานของโครงการที่ท่านสั่งซื้อ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าไปยังทั่วโลก ทางทะเล ทางอากาศ หรือ ทางถนน
 • จัดทำแนวคิดการขนส่งที่มีความซับซ้อนให้สะดวกต่อโครงการ
 • ให้การสนับสนุนงานโครงการโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปจนถึงปลายทางการจัดส่งสินค้า
 • ประสานงานและดำเนินการด้านโลจิสติกส์ ณ ปลายทางการจัดส่งสินค้า
 • การขนส่งเบื้องต้น (Pre-Carriage) จากยุโรปด้วยรถบรรทุก
 • ขนส่งสินค้าของโครงการในยุโรปด้วยเรือขนาดเล็กหรืออุปกรณ์เครื่องมือชนิดพิเศษ
 • ดำเนินการจัดส่งสินค้าแบบ FOB และ ขนถ่ายสินค้าแบบ ณ ท่าเรือปลายทางขนส่ง ไปจนถึงการดำเนินการขนย้ายสินค้าไปยังปลายทางการจัดส่งสินค้า (บริการเดินพิธีการศุลกากรแบบ DAP และ DDP)
 • เก็บรวบรวมเอกสารการขนส่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ การออกเอกสารที่จำเป็นหรือเอกสารที่ต้องใช้
 • ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้าและเดินพิธีการศุลกากร

คุณมีทางเลือก – เรามีบริการตรงต่อความต้องการของท่าน