มาร์ค บรีเซ่อ

Marc Briese / Chief Executive Officer (CEO)            

(คำอธิบายอย่างย่อ / รูปถ่าย / ลิงค์ไปยัง)

 +49 40 81973753 – 33
 +49 151 722 722 92
 marc.briese@ipls-gmbh.com

  • ในฐานะ CEO มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการขายสินค้าและธุรกิจการค้า
  • ประสบการณ์ 20 ปี ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
  • ประสบการณ์หลายปี ในตำแหน่ง CEO ในบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
  • ประสบการณ์หลายปี ในด้านการขายและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ประสบการณ์หลายปี ในด้านการพัฒนาธุรกิจและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ