Asia – BSC BanSuay Consult

bscบริการเสริมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – BannSuay Consult

ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจของเรา บริษัท BSC BaanSuay Consult นั้น เรามีบริการให้คำปรึกษา การกำกับดูแล และการตรวจสอบ สำหรับบริการโลจิสติกส์และการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในภูมิภาคเอเชีย และเครือข่ายอันแข็งแกร่ง ทำให้เราสามารถมอบบริการวางแผนการขนส่ง การวางแผนเส้นทาง การรายงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินงานด้านการขนส่งและการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

ทีมงานของเราพร้อมเสมอในการให้บริการท่านตั้งแต่ขั้นต้นในการวางแผน ตลอดจนการดำเนินการไปจนถึงงานโลจิสติกส์ในสถานปฏิบัติงาน ณ ปลายทางการจัดส่งสินค้า