ประเทศไทย – เอดีแอล โลจิสติกส์

Adl logo_01ประเทศไทย – เอดีแอล โลจิสติกส์ 

บริษัท เอดีแอล โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ บริษัท ไอพีแอลเอส จำกัด และ บริษัท เซี่ยงไฮ้ ซันนิว วูดเวิร์คกิ้ง จำกัด  บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการงานโลจิสติกส์ตลอดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา

บริษัท เอดีแอล โลจิสติกส์ ให้บริการด้านงานโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยทางถนน ทางทะเล ทางเรือขนส่งสินค้า หรือทางอากาศ อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังสามารถที่ดำเนินการเป็นตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า รวมถึงเดินพิธีการศุลกากรในประเทศไทย

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ไอพีแอลเอส จำกัด ในยุโรป และ บริษัท เซี่ยงไฮ้ ซันนิว วูดเวิร์คกิ้ง ประเทศจีน บริษัท เอดีแอล โลจิสติกส์ ประเทศไทย มีบริการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับโรงงานผลิตตามมาตรฐาน HPE รวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกและโลจิสติกส์ในยุโรปและเอเชีย โดยเราสามารถจัดหาและให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ